Livestream Shop Reklamní partneři a inzerenti

Právní upozornění

Tato stránka ti zpřístupňuje komplexní databázi všech psů. Můžeš si zde vyvolávat podrobnější informace o jednotlivých psech, jako jsou rodokmeny, fotky a videa.

Právní upozornění:
Společnost Dögel GmbH si vyhrazuje veškerá práva na vlastní redakční texty, vlastní obrázky i vlastní grafiku, tak jako na celkový design včetně dispozičního rozvržení, písma i barevného provedení celého webu. Rozmnožování a/nebo používání těchto informací a/nebo dat, zrovna tak, jako jakýkoli druh kopírování či reprodukce vyžaduje předchozí souhlas společnosti Dögel GmbH. Porušení těchto práv vede k trestně-právní zodpovědnosti. Právní rámec našich webových stránek je dovoditelný z našich Všeobecných obchodních podmínek.

Upozornění na výjimky:
Společnost Dögel GmbH nezodpovídá za obsah zveřejněný uživateli; toto platí zejména v případech, kdy uživatelem vložený obsah poškozuje duševní vlastnictví (ochranné známky, copyrighty apod.) a nebo uráží osobnostní právo třetích stran. Tyto výjimky platí stejně i ve vztahu k obsahu internetových stránek, na které uživatelé odkazují bez vědomí společnsoti Dögel GmbH. Společnost Dögel GmbH proto nepřebírá žádnou záruku za aktuálnost, pravdivost, úplnost a nebo kvalitu poskytovaných informací a distancuje se tímto výslovně od takového obsahu. Společnost Dögel GmbH také nemá možnost trvalé kontroly obsahů vložených uživateli, jakož i odkazů na cizí stránky a bez konkrétních důkazů o porušení práva jí také nepřísluší. Ale jakmile bude zjištěn mládeži nepřípustný obsah, či porušování práva, budou předmětné obsahy okamžitě odstraněny.

Služby/Sevis - dotaz

Přehrát grafiku
captcha


Kontaktní údaje

Firma Dögel GmbH
Geltestraße 9
06184 Kabelsketal OT Dölbau

Německo Telefon: +49-34602-9991-85
Fax: +49-34602-9991-99
E-Mail: service@working-dog.com

USt.-IdNr.: DE 278633755

Ředitel: Mathias Dögel