Azavak

Azavak

POUŽITÍ: Chrt lovící zvěř (gazely, zajíce, pštrosy) a bojující s predátory (hyenami, šakaly, lvy). Tento pes je důležitým společníkem rodinného života nomádů, který sdílí jejich táborový život.

KLASIFIKACE FCI Skupina 10 Chrti.
Sekce 2 Krátkosrstí chrti.
Bez pracovní zkoušky.

KRÁTKÝ HISTORICKÝ PŘEHLED: Jde o afrického chrta, pocházejícího z předků, zobrazených na tisíce let starých nástěnných malbách, nalezených v centrální Sahaře. Neustále se zvyšující vyprahlost Sahary donutila lovce a pastýře Tuaregy, Dahoussahaqy a Peuly kočovat se svými psy do pohostinnějších oblastí Sahelu: do území vhodných pro zemědělství a lov podél suchého údolí Azawakh. V jazyce Tuaregů, národa, který tyto chrty domestikoval a utvářel, jsou tito psi nazýváni „Oska“. Evropští kynologičtí nadšenci toto plemeno s obdivem objevili v roce 1968 a vybírali ho pro další chov za pomoci chovatelů, vlastnících první linie dovezené do Evropy.

CELKOVÝ VZHLED: Obzvláště štíhlý a elegantní chrt azawakh působí celkovým dojmem vysoké jemnosti. Stavba kostry a svalstvo jsou viditelné pod jemnou a suchou kůží. Je to štíhlý pes s tělem tvaru vysokého obdélníku.

DŮLEŽITÉ PROPORCE:
Výška v kohoutku / délka těla 10 : 9 (u fen je tento poměr povolen mírně nižší)
Výška v kohoutku / hloubka hrudníku 10 : 4
Délka hlavy / délka čenichu 10 : 5
Délka hlavy /šířka lebky 10 : 4

CHOVÁNÍ / POVAHA: Rychlý, pozorný, odtažitý, může být velmi rezervovaný k cizím osobám, ale může být něžný a láskyplný ke své rodině a lidem, které je ochotný akceptovat.

FCI-Standard N°307

Překlad: Ing. Hana Petrusová


AZAWAKH. FCI č. 307

PŘEKLAD: Překlad do angličtiny Ian Nicholson, Francie. Revize: Renée Sporre-Willes, Raymond Triquet a Claude Guintard.

PŮVOD: Severní hraniční oblasti Mali a Nigeru; svahy údolí Azawakh.

PATRONÁT: Francie.

DATUM PUBLIKACE OFICIÁLNÍHO PLATNÉHO STANDARDU: 3.11.2014.

POUŽITÍ: Chrt lovící zvěř (gazely, zajíce, pštrosy) a bojující s predátory (hyenami, šakaly, lvy). Tento pes je důležitým společníkem rodinného života nomádů, který sdílí jejich táborový život.

KLASIFIKACE FCI Skupina 10 Chrti.
Sekce 2 Krátkosrstí chrti.
Bez pracovní zkoušky.

KRÁTKÝ HISTORICKÝ PŘEHLED: Jde o afrického chrta, pocházejícího z předků, zobrazených na tisíce let starých nástěnných malbách, nalezených v centrální Sahaře. Neustále se zvyšující vyprahlost Sahary donutila lovce a pastýře Tuaregy, Dahoussahaqy a Peuly kočovat se svými psy do pohostinnějších oblastí Sahelu: do území vhodných pro zemědělství a lov podél suchého údolí Azawakh. V jazyce Tuaregů, národa, který tyto chrty domestikoval a utvářel, jsou tito psi nazýváni „Oska“. Evropští kynologičtí nadšenci toto plemeno s obdivem objevili v roce 1968 a vybírali ho pro další chov za pomoci chovatelů, vlastnících první linie dovezené do Evropy.

CELKOVÝ VZHLED: Obzvláště štíhlý a elegantní chrt azawakh působí celkovým dojmem vysoké jemnosti. Stavba kostry a svalstvo jsou viditelné pod jemnou a suchou kůží. Je to štíhlý pes s tělem tvaru vysokého obdélníku.

DŮLEŽITÉ PROPORCE:
Výška v kohoutku / délka těla 10 : 9 (u fen je tento poměr povolen mírně nižší)
Výška v kohoutku / hloubka hrudníku 10 : 4
Délka hlavy / délka čenichu 10 : 5
Délka hlavy /šířka lebky 10 : 4

CHOVÁNÍ / POVAHA: Rychlý, pozorný, odtažitý, může být velmi rezervovaný k cizím osobám, ale může být něžný a láskyplný ke své rodině a lidem, které je ochotný akceptovat.

HLAVA: Dlouhá, jemná, suchá a cizelovaná; poměrně, ale ne přehnaně, úzká.

MOZKOVÁ ČÁST:
Mozkovna: Téměř plochá, poměrně dlouhá, její šířka by měla být znatelně menší, než polovina délky hlavy. Horní linie mozkovny a čenichu jsou někdy mírně rozbíhavé. Nadočnicové oblouky a čelní rýha jsou mírně vyznačené. Týlní hrbol je dobře patrný.
Stop: Velmi málo patrný.


OBLIČEJOVÁ ČÁST:
Nosní houba: Černá nebo tmavě hnědá barva, nosní dírky dobře otevřené.
Čenich: Dlouhý, rovný, ke konci se pozvolna zužuje.
Pysky: Tenké, těsně přiléhající, černé nebo tmavě hnědé barvy, nikdy ne volné, visící.
Čelisti / Zuby: Čelisti dlouhé a silné, nůžkový skus. Kompletní chrup.
Líce: Ploché.
Oči: Mandlového tvaru, poměrně velké, mírně šikmá oční škvíra. Tmavé barvy, někdy jantarové, nikdy ne modré. Okraje očních víček pigmentované sytě černě nebo tmavohnědě.
Uši: Poměrně vysoko nasazené. Jemné, vždy svislé a ploché, u kořene široké, přiložené k lícím, nikdy ne „růžovité“. Tvar trojúhelníku se zaoblenou špičkou. Pokud je pes vzrušený, ucho se u kořene zvedá.

KRK: Dobře odstupující z ramen, dlouhý, jemný a svalnatý, za hlavou mírně klenutý. Kůže jemná a netvoří lalok.

TRUP:
Horní linie: Rovná, téměř vodorovná, nebo mírně stoupající od kohoutku ke kyčlím. Kyčelní hrboly dobře patrné a ve stejné výšce jako kohoutek, nebo o něco výše.
Kohoutek: Znatelně vystupující.
Bedra: Krátká a suchá.
Záď: Šikmá (ideálně 45°).
Hrudník: Hluboký, dosahující téměř k loktům, ve spodní části (u hrudní kosti) mírně zúžený. Předhrudí poměrně úzké. Žebra dlouhá, viditelná, mírně a pravidelně klenutá.
Spodní linie a břicho: Výrazný oblouk hrudní kosti. Spodní linie plynule přechází do břicha, které je vysoko vykasané.

OCAS:
Nízko nasazený, dlouhý, suchý, tenký a ke konci zúžený. Pokrytý stejnou srstí jako tělo, obvykle s bílou špičkou na konci. Dolů nesený s mírně zvednutým koncem. Při vzrušení může být nesen nad úrovní hřbetu psa.

KONČETINY:

HRUDNÍ KONČETINY:
Celkový vzhled: Dlouhé, jemné, kolmé. Perfektní postoj.
Plece: Dlouhá lopatka se suchými svaly, při pohledu zboku jen mírně šikmá.
Nadloktí: Ramenní kloub velmi otevřený (přibližně 130°).
Zápěstí: Mírně šikmá.
Tlapky: Okrouhlé se štíhlými, dobře klenutými a sevřenými prsty. Polštářky pigmentované.


PÁNEVNÍ KONČETINY:
Celkový vzhled: Dlouhé a suché, při pohledu zezadu dokonale rovnoběžné.
Stehna: Dlouhá se suchými výraznými svaly. Kyčelní klouby velmi otevřené (přibližně 130°).
Kolena: Kolenní kloub velmi otevřený (přibližně 145°).
Nárt a zánártí: Suché, bez paspárků.
Tlapky: Okrouhlé, prsty dobře klenuté, polštářky pevné a odolné, pigmentované.

CHODY / POHYB: Vždy velmi pružný s vysokou akcí při kroku i klusu. Cval jsou pružné skoky. Azawakh působí dojmem lehkosti a pružnosti. Pohyb je základní charakteristikou tohoto plemene.

KŮŽE: Tenká a pevně přiléhající.

OSRSTĚNÍ:

Srst: Krátká, jemná, na břiše řídká až žádná.

Barva: Plavá, s nebo bez žíhání, s bílými znaky na končetinách. Všechny odstíny jsou přípustné, od jasně pískové po mahagonovou. Žíhání by mělo být černé, jiná barva je nepřípustná. Černá maska je přípustná.
Bílé znaky: Bílá barva se objevuje nepravidelně. Na předhrudí jsou větší nebo menší bílé skvrny končící u nasazení krku. Bílá náprsenka by neměla přesahovat ramenní kloub, nebo se roztáhnout po obou stranách krku. Malá bílá skvrna na šíji je přípustná. Jako prodloužení náprsenky se mohou objevit bílé skvrny na hrudníku, ale nesmí se v žádném případě rozšířit na žebra. Každá ze čtyř končetin má bílé ponožky, přinejmenším stopy bílé barvy na tlapkách. U jedinců vynikající stavby těla je povoleno chybění bílé barvy na jedné končetině. Na hrudních končetinách jsou bílé znaky často nepravidelné, v žádném případě by neměly přesahovat lokty, nebo dosahovat na lopatky. Bílé znaky na pánevních končetinách, často pravidelnější a menší, by neměly přesahovat na stehna. Bílé znaky objevující se na vnitřní straně stehen, nemají být považovány za vadu.

VELIKOST A VÁHA:
Výška v kohoutku: Psi: 64-74 cm.
Feny: 60-70 cm.
Odchylka 2 cm nahoru či dolů je tolerována.
Váha: Psi: 20-25 kg.
Feny: 15-20 kg.

VADY:
Každá odchylka od výše uvedených bodů by měla být považována za vadu, a vážnost, s jakou bude hodnocena, by měla být v přímém poměru ke stupni této vady a jejímu vlivu na zdraví a pohodu psa.

TĚŽKÉ VADY:
• Těžká neelegantní hlava.
• Ocas silný a silně osrstěný, velmi stočený ocas.
• Trup příliš dlouhý.
• Klešťový skus.


VYLUČUJÍCÍ VADY:
• Agresivita nebo bázlivost.
• Každý jedinec vykazující fyzické nebo povahové abnormality musí být diskvalifikován.
• Netypičnost.
• Příliš mělký hrudník a přehnaná celková jemnost.
• Předkus nebo podkus.
• Nosní houba, okraje očních víček a okraje pysků jiné než černé nebo tmavě hnědé.
• Světlé nebo modré oči.
• Růžovité uši.
• Kyčelní hrboly níže než kohoutek.
• Anatomické deformace, které nebyly způsobené úrazem (např. nesouměrné napojení žeber na hrudní kost).
• Paspárky nebo stopy po jejich odstranění na pánevních končetinách.
• Hrubá nebo polodlouhá srst.
• Nestandardní zbarvení srsti (velké bílé znaky, bílý límec, žíhání jiné než černé). Pozor na zředěné barvy, jako je modrá nebo izabelová.
• Každý jedinec, který vykazuje stopy chirurgického zákroku, provedeného k úpravě nebo změně estetické či morfologické vady, bude vyloučen.
• Výška odchylující se o více než o 3 cm od standardu.

Poznámka:
• Psi musí mít dvě normálně vyvinutá varlata plně sestouplá v šourku.
• Pouze funkčně a klinicky zdraví jedinci se znaky typickými pro plemeno, mohou být použiti k chovu.

Top psi na prodej

Momentálně zde nejsou žádní psi tohoto plemene.

Číst dál

Top vrhy