Hovawart

Hovawart

POUŽITÍ: pracovní pes
ZAŘAZENÍ PODLE F.C.I.: Skupina 2 pinčové a knírači, molossoidní plemena,
švýcarští salašničtí psi
Sekce 2.2 molossoidní plemena horského typu
Se zkouškou z výkonu
KRÁTKÉ HISTORICKÉ SHRNUTÍ:
Hovawart je velmi staré německé pracovní plemeno. Jméno plemene pochází ze staré
němčiny (středoněmčiny): „Hova“ znamená dvůr a „wart“ je výraz pro hlídače. Od roku 1922
bylo obnoveno šlechtění hovawarta, bylo využito psů podobného typu, který byl chován na
místních farmách. V raných dobách šlechtění byli hovawarti kříženi s německými ovčáky,
novofoundlandskými psy, leonbergery, a dalšími plemeny. Díky pečlivému přístupu k výběru
psů ke šlechtění byl uchován původní pracovní typ psa.
V zemi původu hovawarta byla věnována značná pozornost výběru psů s ohledem na jejich
zdraví. Zejména výskyt dysplazie kyčelního kloubu byl snížen na minimum díky desítkám let
výběru psů bez tohoto nežádoucího znaku. Lze předpokládat, že všechny kluby chovatelů
hovawarta v ostatních zemích se rovněž zaměřily na sledování tohoto primárního cíle.
CELKOVÝ VZHLED:
Hovawart je silný, středně velký pes poněkud prodlouženého rámce, dlouhosrstý, využívaný
jako pracovní plemeno. Pohlavní dimorfismus je velice výrazný, zejména ve tvaru hlavy a ve
stavbě těla.
DŮLEŽITÉ POMĚRY:
Délka těla by měla dosahovat nejméně 110 až 115% výšky v kohoutku.
POVAHA / TEMPERAMENT:
Uznávaný pracovní pes se širokou škálou využití. Pes milé a vyrovnané povahy, s výrazným
protektivním a bojovým instinktem. Je sebevědomý, dokáže dobře snášet stresové situace,
středně temperamentní a má velmi dobrý čich. Vyvážené tělesné proporce a oddanost k rodině
jej spolu s jeho povahou a schopnostmi předurčují jako vynikajícího společníka, hlídače,
ochránce, také však ke stopování a záchranářským činnostem.

F.C.I.-Standard č. 190 / 25.09.1998 / GB
HOVAWART
(Hovawart)
ZEMĚ PŮVODU: Německo
DATUM PUBLIKACE ORIGINÁLNÍHO PLATNÉHO STANDARDU: 12.01.1998
POUŽITÍ: pracovní pes
ZAŘAZENÍ PODLE F.C.I.: Skupina 2 pinčové a knírači, molossoidní plemena,
švýcarští salašničtí psi
Sekce 2.2 molossoidní plemena horského typu
Se zkouškou z výkonu
KRÁTKÉ HISTORICKÉ SHRNUTÍ:
Hovawart je velmi staré německé pracovní plemeno. Jméno plemene pochází ze staré
němčiny (středoněmčiny): „Hova“ znamená dvůr a „wart“ je výraz pro hlídače. Od roku 1922
bylo obnoveno šlechtění hovawarta, bylo využito psů podobného typu, který byl chován na
místních farmách. V raných dobách šlechtění byli hovawarti kříženi s německými ovčáky,
novofoundlandskými psy, leonbergery, a dalšími plemeny. Díky pečlivému přístupu k výběru
psů ke šlechtění byl uchován původní pracovní typ psa.
V zemi původu hovawarta byla věnována značná pozornost výběru psů s ohledem na jejich
zdraví. Zejména výskyt dysplazie kyčelního kloubu byl snížen na minimum díky desítkám let
výběru psů bez tohoto nežádoucího znaku. Lze předpokládat, že všechny kluby chovatelů
hovawarta v ostatních zemích se rovněž zaměřily na sledování tohoto primárního cíle.
CELKOVÝ VZHLED:
Hovawart je silný, středně velký pes poněkud prodlouženého rámce, dlouhosrstý, využívaný
jako pracovní plemeno. Pohlavní dimorfismus je velice výrazný, zejména ve tvaru hlavy a ve
stavbě těla.
DŮLEŽITÉ POMĚRY:
Délka těla by měla dosahovat nejméně 110 až 115% výšky v kohoutku.
POVAHA / TEMPERAMENT:
Uznávaný pracovní pes se širokou škálou využití. Pes milé a vyrovnané povahy, s výrazným
protektivním a bojovým instinktem. Je sebevědomý, dokáže dobře snášet stresové situace,
středně temperamentní a má velmi dobrý čich. Vyvážené tělesné proporce a oddanost k rodině
jej spolu s jeho povahou a schopnostmi předurčují jako vynikajícího společníka, hlídače,
ochránce, také však ke stopování a záchranářským činnostem.
F.C.I.-Standard č. 190 / 25.09.1998 / GB
HLAVA:
Nosní hřbet je rovný a paralelní s rovinou temene hlavy. Tlama a lebka jsou přibližně stejné
délky. Kůže na hlavě všude těsně přiléhá.
MOZKOVNA:
Lebka: Silná hlava má široké, klenuté čelo.
Stop: Dobře patrný.
OBLIČEJOVÁ ČÁST:
Nos: Dobře vyvinuté nozdry. U černých psů a černých se znaky je pigmentace černá.
Pigmentace u plavých je černá, proměnlivý nos je však přípustný.
Tlama: Silná, při pohledu shora a ze strany se mírně zužuje.
Pysky: Pysky dobře přiléhají.
Čelisti / Zuby: Chrup je úplný, 42 zubů podle zubního vzorce. Silné zuby stojí svisle
v čelistech. Skus je nůžkový, klešťový skus je přípustný.
Oči: Oči jsou oválné, nesmí ani příliš vystupovat ani být hluboko uloženy. Barva je tmavě až
středně hnědá. Oční víčka těsně přiléhají.
Uši: Převislé uši trojúhelníkového tvaru s lehce zakulacenými špičkami volně přiléhají. Jsou
nasazeny vysoko a daleko od sebe, takže opticky rozšiřují horní část hlavy. Délkou dosahují
alespoň ke koutkům pysků. V klidu přiléhají ploše, při pozornosti mohou být neseny mírně
dopředu. Přední okraj uší leží přibližně uprostřed mezi okem a týlním hrbolem.
KRK:
Silný krk je středně dlouhý, kůže těsně přiléhá.
TĚLO:
Hřbet: Hřbet je rovný a pevný.
Bedra: Bedra jsou silná, mírně delší než záď.
Záď: Záď je mírně spáditá, středně dlouhá.
Hruď: Hruď je široká, hluboká a mohutná.
OCAS:
Ocas je bohatě osrstěný a sahá pod hlezna, ne však až k zemi. Podle nálady psa je nesen
ohnutý nad hřbetem a nebo volně svěšený.
KONČETINY:
HRUDNÍ KONČETINY: Hrudní končetiny jsou silné a při pohledu zepředu i ze strany jsou
rovné a svisle postavené.
Lopatky: Lopatky jsou velmi dobře osvalené, dlouhé a šikmo uložené.
Nadloktí: Nadloktí je dlouhé, těsně přiléhající k tělu.
Lokty: Lokty přiléhají k hrudnímu koši.
Zápěstní kloub: Zápěstní kloub je silný.
Nadprstí: Nadprstí je mírně šikmo postavené.
PÁNEVNÍ KONČETINY: Pánevní končetiny jsou silné, při pohledu zezadu kolmo
postavené. Jsou dobře zaúhlené.
Lýtko a stehno: Velmi dobře osvalená.
Hlezenní kloub: Hlezenní kloub je silný a nízko položený.
F.C.I.-Standard č. 190 / 25.09.1998 / GB
TLAPY: Tlapy jsou kruhové, silné a kompaktní. Prsty jsou klenuté a těsně přiléhající.
Paspárky se odstraňují, s výjimkou zemí, kde je to zakázáno zákonem. Drápy jsou u černých a
černých se znaky černé, u plavých psů mohou být méně pigmentovány.
POHYB:
Při všech druzích pohybu jak při pohledu zepředu tak i zezadu, je pohyb přímočarý a
prostorný. Prostorný klus vychází z dobrého posunu zadních končetin.
KŮŽE:
Kůže celkově dobře přiléhá. U černých psů a černých se znaky má tmavomodré zbarvení, u
plavých psů je většinou narůžovělá.
OSRSTĚNÍ:
SRST:
Bohatá dlouhá srst je lehce zvlněná, přiléhavá, s menším podílem podsady. Srst je delší na
hrudi, břiše, zadní části hrudních i pánevních končetin a na ocase. Na hlavě a na přední straně
končetin je srst krátká. Srst je uzavřená.
BARVA:
Existují tři barevné variety: černá se znaky, černá a plavá.
Černá se znaky:
Srst je černá a lesklá, barva znaků je středně plavá. Na hlavě začínají znaky pod nosním
hřbetem a dosahují kolem koutků tlamy až k hrdlu. Znaky nad očima ve tvaru teček jsou
zřetelně viditelné. Znak na hrudi sestává ze dvou vedle sebe ležících skvrn, které mohou být
spojené. Na předních končetinách dosahují znaky při pohledu ze strany od prstů zhruba až
k zápěstnímu kloubu a na zadní straně se v úrovni loktů zužují.
Na předních končetinách začínají při pohledu ze strany znaky na prstech a táhnou se
k nadprstí a v úrovni loktů se vzadu zužují, až vymizí. Znaky na zadních končetinách při
pohledu ze strany tvoří pod hlezny široký pruh, nad hlezny již jen úzký proužek; na přední
straně dosahují až do výše břicha. Znak se vyskytuje také pod kořenem ocasu. Na všech
partiích těla jsou znaky jasně ohraničené. Ojedinělá malá bílá skvrna na hrudi stejně tak jako
jednotlivé bílé chlupy na prstech a na konci ocasu jsou přípustné. Pigmentace na víčkách,
pyscích a polštářcích tlapek je černá.
Černá:
Srst je černá a lesklá. Ojedinělá malá bílá skvrna na hrudi stejně tak jako jednotlivé bílé
chlupy na prstech a na konci ocasu jsou přípustné. Pigmentace na víčkách, pyscích a
polštářcích tlapek je černá.
Plavá:
Srst je středně plavá, lesklá, zesvětluje směrem ke končetinám a k břichu. Ojedinělá malá bílá
skrvna na hrudi stejně tak jako jednotlivé bílé chlupy na prstech a na konci ocasu jsou
přípustné. Pigmentace na víčkách, pyscích a polštářcích tlapek je černá.
VELIKOST:
Výška v kohoutku:
Psi od 63 do 70 cm.
Feny od 58 do 65 cm.
F.C.I.-Standard č. 190 / 25.09.1998 / GB
VADY:
Každá odchylka od výše uvedených bodů musí být brána jako chyba, jejíž vážnost by měla
být stanovena v poměru k velikosti odchylky a vzhledem k jejímu vlivu na zdraví a celkový
stav psa.
VYLUČUJÍCÍ VADY:
CELKOVÝ VZHLED:
• Hovawarti, kteří fenotypově neodpovídají plemeni.
• Feny se silně samčím výrazem.
• Psi se silně samičím výrazem.
PROPORCE:
• Značné odchylky od proporcí uváděných ve standardu.
POVAHA:
• Psi agresivní, bázliví, s reakcí na střelbu nebo letargičtí.
HLAVA :
• Chybějící stop.
• Modré nebo „břízové“ oko (nestejně barevná duhovka, skvrny).
• Vzpřímené, klopené, růžicovité nebo odstávající uši.
• Předkus, podkus nebo křížový skus.
• Chybějící více než 2 zuby ze 4 zubů P1 nebo 2 zubů M3, nebo chybějící jakýkoli jiný zub.
KRK:
• Výrazný lalok nebo velmi volná kůže na hrdle.
TĚLO:
• Silně prohnutý hřbet nebo „kapří” hřbet.
• Úzký nebo sudovitý hrudník.
• Anomálie ocasu, příliš krátký nebo výrazně zatočený ocas.
KONČETINY:
• Silně přestavěná záď.
SRST :
• Převládající kudrnatá srst (lokny).
BARVA :
Obecně :
• Barvy jiné než popsané ve standardu, například modrošedá, vlčí zbarvení, hnědá, bílá,
strakatá, plavá s popelavým nádechem nebo převládající melír.
• Bílé skvrny. Jednotlivé bílé chlupy na vnitřní straně stehen nemají vést k vyloučení z
chovu.
černá se znaky:
• Šedé nebo hnědé skvrny mimo znaky dle standardu.
• Převažující podsada jiné než černé barvy.
• Převažující šedá nebo bělavá barva ve znacích.
F.C.I.-Standard č. 190 / 25.09.1998 / GB
černá:
• Šedé nebo hnědé skvrny.
• Převažující podsada jiné než černé barvy.
plavá:
• Jednotlivé bílé chlupy na hřbetě nosu nemají vést k vyloučení z chovu.
• Pouze červenoplavá barva bez zesvětlení
• Bělavě plavá barva a to i na uších.
• Zřetelné bílé znaky.
• Tmavé skvrny nebo tmavá maska.
VELIKOST:
• Výška nižší než je uvedeno ve standardu.
• Výška vyšší o více než 3 cm než je uvedeno ve standardu.
Psi, kteří zjevně vykazují fyzické abnormality nebo poruchy chování, musí být
diskvalifikováni.
Pozn.: Psi (samci) musí mít dvě zjevně normálně vyvinutá varlata, plně sestouplá v šourku.

Top psi na prodej

Číst dál

Top vrhy